2023-10-02

Department of Human and Environmental Studies

Division Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Mathematical and Information Sciences ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
SUMI, Hiroki
TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
KISAKA, Masashi
SAKURAGAWA, Takashi
DE BRECHT, Matthew Joseph
THIES, Holger(Program-Specific Lecturer)
Humanity, Society and Thought AOYAMA, Takuo
ABE, Hiroshi
OKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
SATO, Yoshiyuki
SHIBATA, Haruka
TODA, Takefumi
NAGATA, Motohiko
NISHIYAMA, Noriyuki
HOSOMI, Kazuyuki
YOSHIDA, Jun
ISHIOKA, Manabu
KOBAYASHI, Tetsuya
MATSUMOTO, Takuya
TAJAN, Nicolas Pierre
Arts and Letters IKEDA, Hiroko
KATSUMATA, Naoya
KATSURAYAMA, Kohji
KINOSHITA, Chika
KUWAYAMA, Tomonari
KOJIMA, Motohiro
SUGA, Rie
HIRONO, Yumiko
UEDA, Yasushi
GODA, Michiyo
SUTO, Shuhei
TAGUCHI, Kaori
TAKEDA, Hironari
NAKASUJI, Tomo
NIITA, Chie
Cognitive, Behavioral and Health Sciences UCHIDA, Yukiko
KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
KOMURA, Yutaka
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
HAYASHI, Tatsuya
FUNABIKI, Yasuko
TANAKA, Shinsuke
HAGIO, Shota
EGAWA, Tatsuro
YAMAMOTO, Hiroki
Language Sciences KAWASAKI, Yasushi
STEWART, Timothy William
TANIGUCHI, Kazumi
TSUKAHARA, Nobuyuki
MORITA, Takahiro
YANASE, Yosuke
KANAMARU, Toshiyuki
SASAO, Yosuke
DALSKY, David Jerome
NAKAMORI, Takayuki
NISHIWAKI, Maiko
PETERSON, Mark
HORIGUCHI, Daiki
YOKOMORI, Daisuke
Civilizations of Eastern Asia OTA, Izuru
OGURA, Kizo
ONO, Yoshihiro
KUMAGAI, Takayuki
SANO, Hiroshi
SUDA, Chisato
TSUJI, Masahiro
HASEGAWA, Chihiro
MATSUE, Takashi
MICHISAKA, Akihiro
YAMAKAWA, Aki
YOSHIE, Takashi
OOHARA, Yoshitoyo
ONODERA, Shiro
TSUMORI, Aki
NAGASHIMA, Meiko
FUKUTANI, Akira
KWAK, Minseok
Studies on Global Coexistence ASANO, Kota
OBATA, Fumiko
GODA, Masafumi
SATO, Hitomi
SANO, Wataru
DAIKOKU, Kouji
HIROI, Yoshinori
MORIGUCHI, Yuka
KIKUCHI, Kyosuke
SAITO, Yoshiomi
SHIBAYAMA, Keita
TOKUNAGA, Yu
MIHIRA, Tsukasa
BHATTE, Pallavi UKAI, Daisuke
Cultural, Regional and Historical Studies on the Environment IWATANI, Ayako
KAZAMA, Kazuhiro
KOJIMA, Yasuo
SEINO, Takayuki
TAMADA, Yoshihide
NAKAJIMA, Setsuko
YAMAMURA, Aki
ISHII, Miho
BABA, Hajime
MAEDA, Masahiro
YAMAZAKI, Takeshi
WAKIYA, Soichiro
DE ANTONI, Andrea(Program-Specific Associate Professor)
KAJIMARU, Gaku
FUJIWARA, Manabu
Materials Science UCHIMOTO, Yoshiharu
KINOSHITA, Toshiya
KOMATSU, Naoki
TAKAGI, Noriaki
TANABE, Setsuhisa
TSUE, Hirohito
NAKAMURA, Toshihiro
FUJITA, Kenichi
FUJIWARA, Naoki
FUNAHASHI, Haruhiko
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
YOSHIDA, Hisao
HIROTO, Satoru ASANUMA, Hisashi OOTSUKI, Daiki
OYAMADA, Akira
KONISHI, Takashi
SAKAMOTO, Yosuke
SANO, Mitsusada
SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
YAMAMOTO, Akira
WATANABE, Masayuki
Earth, Life and Environment ICHIOKA, Takao
KAJII, Yoshizumi
KAWAMOTO, Takuo
KOGISO, Tetsu
SETOGUCHI, Hiroaki
NISHIKAWA, Kanto
MIYASHITA, Hideaki
ISHIMURA, Toyoho
KATO, Mamoru
TSUCHIYA, Toru
MIURA, Tomoyuki
SAKAGUCHI, Shota
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
FUJII, Yuri
KUWANO, Daisuke(Program-Specific Assistant Professor)
HARA, Sotaro(Program-Specific Assistant Professor)

Program-Specific Faculty Member

Program-Specific Associate Professor Program-Specific Assistant Professor
TAKAMI, Tsuyoshi(Materials Science) PARK, Paeksoon(Cognitive, Behavioral and Health Sciences)
WATANABE, Toshiki(Materials Science)

Foreign Language Instructors

German TRAUDEN, Dieter
人間・環境学研究科パンフレット
日本語