2022-04-01

Department of Human Coexistence

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Human and Socio-Cultural Studies Psycho-Social Development OOKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
ISHIOKA, Manabu
MATSUMOTO, Takuya
TAJAN, Nicolas Pierre(Program-Specific Associate Professor)
 
Social Behavior NAGATA, Motohiko
YOSHIDA, Jun
SHIBATA, Haruka
Social Studies of Arts and Culture KINOSHITA, Chika
SUGA, Rie
UEDA, Yasushi
NIITA, Chie
 
Thought and Culture Human Ontology ABE, Hiroshi
SATO, Yoshiyuki
TODA, Takefumi
AOYAMA, Takuo  
Theory of Creative Arts KUWAYAMA, Tomonari TAKEDA, Hironari  
Literary Arts and Representation KOJIMA, Motohiro
HIRONO, Yumiko

SUTO, Shuhei  
Cognitive and Behavioral Sciences Cognitive Science UCHIDA, Yukiko
KOMURA, Yutaka
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
YAMAMOTO, Hiroki
Behavioral Physiology KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
TANAKA, Shinsuke
HAGIO, Shota

 
Principles of Physical Functions HAYASHI, Tatsuya
FUNABIKI, Yasuko
EGAWA, Tatsuro 
Mathematical Science Mathematics of Phenomena ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
SHIMIZU, Senjou
SUMI, Hiroki
KISAKA, Masashi  
Mathematical Informatics KOYAMADA, Koji
TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
SAKURAGAWA, Takashi
DE BRECHT, Matthew Joseph
THIES, Holger(Program-Specific Lecturer)
 
Linguistic Science Linguistic Information Science TANIGUCHI, Kazumi
FUJITA, Koji
YOKOMORI, Daisuke
MORITA, Takahiro
 
Comparative Language Studies KAWASAKI, Yasushi  
NISHIWAKI, Maiko
HORIGUCHI, Daiki
 
Foreign Language Acquisition and Education Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki
PETERSON, Mark
 
Language Education Research and Development STEWART, Timothy William
TSUKAHARA, Nobuyuki
YANASE, Yosuke
DALSKY, David Jerome
KANAMARU, Toshiyuki
SASAO, Yosuke
 

Department of Cultural Coexistence

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Studies on Contemporary Civilizations Studies on Civilization Structures HOSOMI, Kazuyuki ONODERA, Shiro
KOBAYASHI, Tetsuya
 
Studies on Contemporary Societies DAIKOKU, Koji SHIBAYAMA, Keita UKAI, Daisuke
Studies on International Society MORIGUCHI, Yuka MIHIRA, Tsukasa
SAITO, Yoshiomi
 
Comparative Studies of Civilizations Complex Studies of Cultures OGURA, Kizou
KATSUMATA, Naoya
 
Studies in Regional Civilizations OTA, Izuru  
TSUMORI, Aki
 
Studies in Interchange of Civilizations OKA, Mari TOKUNAGA, Yu
NAKASUJI, Tomo
 
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment Cultural Anthropology IWATANI, Ayako< KAZAMA, Kazuhiro ISHII, Miho
DE ANTONI, Andrea(Program-Specific Associate Professor)
KAJIMARU, Gaku
Region, Space and Environment OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
YAMAMURA, Aki
 
Theory and History of Environmental Construction NAKAJIMA, Setsuko  
MAEDA, Masahiro
FUJIWARA, Manabu
Studies of Cultural Heritage KOUDUMA, Yousei
SEINO, Takayuki
TAMADA, Yoshihide
BABA, Hajime
YAMAZAKI, Takeshi
 
Social Cultural History Historical Environment KUMAGAI, Takayuki
GODA, Masafumi
YOSHIE, Takashi
BHATTE, Pallavi(Lecturer)  
East Asian Culture SANO, Hiroshi
SUDA, Chisato
MATSUE, Takashi
MICHISAKA, Akihiro
TSUJI, Masahiro
HASEGAWA, Chihiro
FUKUTANI, Akira  
Western European Culture IKEDA, Hiroko
KATSURAYAMA, Koji
 
GODA, Michiyo
 
Cultural Assets of Museum ASANUMA, Takeshi
ONO, Yoshihiro
YAMAKAWA, Aki
OOHARA, Yoshitoyo
NAGASHIMA, Meiko
 

Department of Interdisciplinary Environment

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Studies in Symbiotic Socio-Environmental System Studies in Symbiotic Socio-Environmental System ASANO, Kouta
OBATA, Fumiko
SANO, Wataru
HIROI, Yoshinori
   
Molecular Studies on Chemical and Biological Environments Organic Molecular Environments KOMATSU, Naoki
TSUE, Hirohito
FUJITA, Ken-ichi
HIROTO, Satoru  SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
Environmental Molecular Life Science KAWAMOTO, Takuo
MIYASHITA, Hideaki
TAKADA, Minoru
TSUCHIYA, Toru
Dynamics of Natural Environment Dynamics of Biological Environment KATO, Makoto
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
MIURA, Tomoyuki
NISHIKAWA, Kanto
SAKAGUCHI, Shouta
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
Dynamics of Earth and Cosmos SAKAGAMI, Masa-aki
SAKAI, Satoshi
KAJII, Yoshizumi
KOGISO, Tetsu
ISHIMURA, Toyoho KATOU, Mamoru
SAKAMOTO, Yousuke
FUJII, Yuri
Course of Studies on Material Science Material Properties and Correlations KINOSHITA, Toshiya
TAKAGI, Noriaki
FUNAHASHI, Haruhiko
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
FUJIWARA, Naoki OYAMADA, Akira
WATANABE, Masayuki
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Material Functions and Correlations UCHIMOTO, Yoshiharu
TANABE, Setsuhisa
NAKAMURA, Toshihiro
YOSHIDA, Hisao
YAMAMOTO, Akira

Program-Specific Faculty Member

Program-Specific AssociateProfessor Program-Specific Assistant Professor
TAKAMI, Tsuyoshi(Material Functions and Correlations, Course of Studies on Material Science) PARK, Paeksoon(Cognitive Science, Cognitive and Behavioral Sciences)
UCHIYAMA, Tomoki(Material Functions and Correlations, Course of Studies on Material Science)
WATANABE, Toshiki(Material Functions and Correlations, Course of Studies on Material Science)

Foreign Language Instructors

German TRAUDEN, Dieter
KYOTO UNIVERSITY 125th 国際ガラス年 2022 新型コロナウイルスへの対応について
日本語