2019-10-01

Department of Human Coexistence

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Human and Socio-Cultural Studies Psycho-Social Development OOKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
ISHIOKA, Manabu
MATSUMOTO, Takuya
TAJAN, Nicolas Pierre(Program-Specific Associate Professor)
 
Social Behavior NAGATA, Motohiko
YOSHIDA, Jun
SHIBATA, Haruka
Social Studies of Arts and Culture TANABE, Reiko
MATSUDA, Hideo
TAGA, Shigeru
KINOSHITA, Chika   
Thought and Culture Human Ontology ABE, Hiroshi
SATO, Yoshiyuki
TODA, Takefumi
AOYAMA, Takuo  
Theory of Creative Arts OKADA, Atsushi KUWAYAMA, Tomonari
TAKEDA, Hironari
 
Literary Arts and Representation MIZUNO, Naoyuki
HIRONO, Yumiko
OKUDA, Toshihiro
KOJIMA, Motohiro  
Cognitive and Behavioral Sciences Cognitive Science UCHIDA, Yukiko
KOMURA, Yutaka
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
YAMAMOTO, Hiroki
Behavioral Physiology ISHIHARA, Akihiko
KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
TANAKA, Shinsuke  
Principles of Physical Functions HAYASHI, Tatsuya
FUNABIKI, Yasuko
EGAWA, Tatsuro 
Mathematical Science Mathematics of Phenomena ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
SHIMIZU, Senjou
SUMI, Hiroki
KISAKA, Masashi  
Mathematical Informatics TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
SAKURAGAWA, Takashi
DE Brecht, Matthew Joseph(Program-Specific Lecturer)
 
Linguistic Science Linguistic Information Science TANIGUCHI, Kazumi
FUJITA, Koji
MORITA, Takahiro  
Comparative Language Studies HATTORI, Fumiaki
DANTSUJI, Masatake
KAWASAKI, Yasushi
 NANJO, Hiroaki
NISHIWAKI, Maiko
 
Foreign Language Acquisition and Education Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki
PETERSON, Mark
 
Language Education Research and Development STEWART, Timothy William DALSKY, David Jerome
KANAMARU, Toshiyuki
SASAO, Yosuke
TAKAHASHI, Sachi
TSUKAHARA, Nobuyuki
 

Department of Cultural Coexistence

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Studies on Contemporary Civilizations Studies on Civilization Structures EDA, Kenji
OOKAWA, Isamu
NASU, Kousuke
HOSOMI, Kazuyuki
 
Studies on Contemporary Societies DAIKOKU, Koji SHIBAYAMA, Keita UKAI, Daisuke
Studies on International Society TSUCHIYA, Yuka MIHIRA, Tsukasa
SAITO, Yoshiomi
 
Comparative Studies of Civilizations Complex Studies of Cultures OGURA, Kizou KATSUMATA, Naoya  
Studies in Regional Civilizations AKAMATSU, Norihiko
OTA, Izuru
   
Studies in Interchange of Civilizations OKA, Mari NAKASUJI, Tomo  
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment Cultural Anthropology KAZAMA, Kazuhiro ISHII, Miho
IWATANI, Ayako
COKER, Caitlin Christine
(Program-Specific Lecturer)
KAJIMARU, Gaku
Region, Space and Environment OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
YAMAMURA, Aki
 
Theory and History of Environmental Construction NAKAJIMA, Setsuko
MASUI, Masaya
  FUJIWARA, Manabu
SANO, Yasuyuki(Program-Specific Assistant Professor)
Studies of Cultural Heritage KOUDUMA, Yousei
TAMADA, Yoshihide
ONO, Yoshihiro
BABA, Hajime
YAMAZAKI, Takeshi
 
Social Cultural History Historical Environment MOTOKI, Yasuo
GODA, Masafumi
YOSHIE, Takashi
BHATTE, Pallavi(Program-Specific Lecturer)
 
East Asian Culture SUDA, Chisato
MICHISAKA, Akihiro
TSUJI, Masahiro
SANO, Hiroshi
HASEGAWA, Chihiro
MATSUE, Takashi
 
Western European Culture MIZUNO, Mari
KATSURAYAMA, Koji
 IKEDA, Hiroko  
Cultural Assets of Museum MIYAKAWA, Teiichi
YAMAKAWA, Aki
ASANUMA, Takeshi
OOHARA, Yoshitoyo
 

Department of Interdisciplinary Environment

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Studies in Symbiotic Socio-Environmental System Studies in Symbiotic Socio-Environmental System ASANO, Kouta
OBATA, Fumiko
SANO, Wataru
   
Molecular Studies on Chemical and Biological Environments Organic Molecular Environments KOMATSU, Naoki
TSUE, Hirohito
FUJITA, Ken-ichi
HIROTO, Satoru  SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
Environmental Molecular Life Science KAWAMOTO, Takuo
MIYASHITA, Hideaki
TAKADA, Minoru
TSUCHIYA, Toru
KOBAYASHI, Junya
KAMIKAWA, Ryouma
FUJIYOSHI, So(Program-Specific Assistant Professor)
Dynamics of Natural Environment Dynamics of Biological Environment KATO, Makoto
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
MIURA, Tomoyuki
NISHIKAWA, Kanto
SAKAGUCHI, Shouta
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
Dynamics of Earth and Cosmos KAMATA, Hiroki
SAKAGAMI, Masa-aki
SUGIYAMA, Masahito
SAKAI, Satoshi
KAJII, Yoshizumi
KOGISO, Tetsu
KATOU, Mamoru
SAKAMOTO, Yousuke
Course of Studies on Material Science Material Properties and Correlations TAKAGI, Noriaki
FUNAHASHI, Haruhiko
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
FUJIWARA, Naoki
Kinoshita, Toshiya

OYAMADA, Akira
WATANABE, Masayuki
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Material Functions and Correlations UCHIMOTO, Yoshiharu
TANABE, Setsuhisa
NAKAMURA, Toshihiro
YOSHIDA, Hisao
MATSUNAGA, Toshiyuki(Program-Specific Professor)

TOSAKI, Mitsuo UEDA, Junpei
YAMAMOTO, Akira
UCHIYAMA, Tomoki(Program-Specific Assistant Professor)
YAMAMOTO, Kentaro(Program-Specific Assistant Professor)

Foreign Language Instructors

German TRAUDEN, Dieter
French MESNIL, Evelyne
日本語