2020-04-01

Department of Human Coexistence

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Human and Socio-Cultural Studies Psycho-Social Development OOKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
ISHIOKA, Manabu
MATSUMOTO, Takuya
TAJAN, Nicolas Pierre(Program-Specific Associate Professor)
 
Social Behavior NAGATA, Motohiko
YOSHIDA, Jun
SHIBATA, Haruka
Social Studies of Arts and Culture KINOSHITA, Chika
TANABE, Reiko
TAGA, Shigeru
NIITA, Chie  
Thought and Culture Human Ontology ABE, Hiroshi
SATO, Yoshiyuki
TODA, Takefumi
AOYAMA, Takuo  
Theory of Creative Arts KUWAYAMA, Tomonari TAKEDA, Hironari  
Literary Arts and Representation HIRONO, Yumiko
OKUDA, Toshihiro
KOJIMA, Motohiro  
Cognitive and Behavioral Sciences Cognitive Science UCHIDA, Yukiko
KOMURA, Yutaka
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
YAMAMOTO, Hiroki
Behavioral Physiology KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
TANAKA, Shinsuke
HAGIO, Shota (Lecturer)

 
Principles of Physical Functions HAYASHI, Tatsuya
FUNABIKI, Yasuko
EGAWA, Tatsuro 
Mathematical Science Mathematics of Phenomena ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
SHIMIZU, Senjou
SUMI, Hiroki
KISAKA, Masashi  
Mathematical Informatics TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
SAKURAGAWA, Takashi
DE Brecht, Matthew Joseph
 
Linguistic Science Linguistic Information Science TANIGUCHI, Kazumi
FUJITA, Koji
MORITA, Takahiro  
Comparative Language Studies DANTSUJI, Masatake
KAWASAKI, Yasushi
 NANJO, Hiroaki
NISHIWAKI, Maiko
HORIGUCHI, Daiki
 
Foreign Language Acquisition and Education Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki
PETERSON, Mark
 
Language Education Research and Development STEWART, Timothy William
YANASE, Yosuke
DALSKY, David Jerome
KANAMARU, Toshiyuki
SASAO, Yosuke
TSUKAHARA, Nobuyuki
 

Department of Cultural Coexistence

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Studies on Contemporary Civilizations Studies on Civilization Structures EDA, Kenji
OOKAWA, Isamu
NASU, Kousuke
HOSOMI, Kazuyuki
 
Studies on Contemporary Societies DAIKOKU, Koji SHIBAYAMA, Keita UKAI, Daisuke
Studies on International Society TSUCHIYA, Yuka MIHIRA, Tsukasa
SAITO, Yoshiomi
 
Comparative Studies of Civilizations Complex Studies of Cultures OGURA, Kizou KATSUMATA, Naoya  
Studies in Regional Civilizations AKAMATSU, Norihiko
OTA, Izuru
   
Studies in Interchange of Civilizations OKA, Mari TOKUNAGA, Yu
NAKASUJI, Tomo
 
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment Cultural Anthropology KAZAMA, Kazuhiro ISHII, Miho
IWATANI, Ayako
KAJIMARU, Gaku
Region, Space and Environment OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
YAMAMURA, Aki
 
Theory and History of Environmental Construction NAKAJIMA, Setsuko
MASUI, Masaya
  FUJIWARA, Manabu
Studies of Cultural Heritage KOUDUMA, Yousei
TAMADA, Yoshihide
BABA, Hajime
YAMAZAKI, Takeshi
 
Social Cultural History Historical Environment KUMAGAI, Takayuki
GODA, Masafumi
YOSHIE, Takashi
BHATTE, Pallavi(Program-Specific Lecturer)
 
East Asian Culture SANO, Hiroshi
SUDA, Chisato
MICHISAKA, Akihiro
TSUJI, Masahiro
HASEGAWA, Chihiro
MATSUE, Takashi
 
Western European Culture KATSURAYAMA, Koji  IKEDA, Hiroko
GODA, Michiyo
 
Cultural Assets of Museum ASANUMA, Takeshi
ONO, Yoshihiro
YAMAKAWA, Aki
OOHARA, Yoshitoyo
NAGASHIMA, Meiko
 

Department of Interdisciplinary Environment

Course Field Professor Associate Professor Assistant Professor
Studies in Symbiotic Socio-Environmental System Studies in Symbiotic Socio-Environmental System ASANO, Kouta
OBATA, Fumiko
SANO, Wataru
   
Molecular Studies on Chemical and Biological Environments Organic Molecular Environments KOMATSU, Naoki
TSUE, Hirohito
FUJITA, Ken-ichi
HIROTO, Satoru  SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
Environmental Molecular Life Science KAWAMOTO, Takuo
MIYASHITA, Hideaki
TAKADA, Minoru
TSUCHIYA, Toru
Dynamics of Natural Environment Dynamics of Biological Environment KATO, Makoto
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
MIURA, Tomoyuki
NISHIKAWA, Kanto
SAKAGUCHI, Shouta
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
Dynamics of Earth and Cosmos KAMATA, Hiroki
SAKAGAMI, Masa-aki
SUGIYAMA, Masahito
SAKAI, Satoshi
KAJII, Yoshizumi
KOGISO, Tetsu
ISHIMURA, Toyoho KATOU, Mamoru
SAKAMOTO, Yousuke
Course of Studies on Material Science Material Properties and Correlations TAKAGI, Noriaki
FUNAHASHI, Haruhiko
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
FUJIWARA, Naoki
Kinoshita, Toshiya

OYAMADA, Akira
WATANABE, Masayuki
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Material Functions and Correlations UCHIMOTO, Yoshiharu
TANABE, Setsuhisa
NAKAMURA, Toshihiro
YOSHIDA, Hisao
MATSUNAGA, Toshiyuki(Program-Specific Professor)

TOSAKI, Mitsuo UEDA, Junpei
YAMAMOTO, Akira
UCHIYAMA, Tomoki(Program-Specific Assistant Professor)
YAMAMOTO, Kentaro(Program-Specific Assistant Professor)

Foreign Language Instructors

German TRAUDEN, Dieter
日本語