2018-04-02 Last modified

Division Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Division of Human Sciences Psycho-Social Development KURAISHI, Ichiro
KOYAMA, Shizuko
OOKURA, Tokushi
MATSUMOTO, Takuya
   
Social Behavior NAGATA, Motohiko
YOSHIDA, Jun
SHIBATA, Haruka    
Social Studies of Arts and Culture TANABE, Reiko
TAGA, Shigeru
MATSUDA, Hideo
 KINOSHITA, Chika    
Human Ontology SATO, Yoshiyuki
ABE, Hiroshi
AOYAMA, Takuo
TODA, Takefumi
   
Theory of Creative Arts OKADA, Atsushi KUWAYAMA, Tomonari
TAKEDA, Hironari
   
Literary Arts and Representation MIZUNO, Naoyuki
HIRONO, Yumiko
OKUDA, Toshihiro
KOJIMA, Motohiro    
Division of Cognitive and Information Sciences Cognitive and Behavioral Sciences ISHIHARA, Akihiko
KAMITANI, Yukiyasu
KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
HAYASHI, Tatuya
FUNABIKI, Yasuko
HOSOKAWA, Hiroshi EGAWA, Tatsuro
YAMAMOTO, Hiroki
Mathematical Informatics ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
SHIMIZU, Senjou
SUMI, Hiroki
TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
KISAKA, Masashi
SAKURAGAWA, Takashi
   
Linguistic Science SAITO, Haruyuki
HATTORI, Fumiaki
DANTSUJI, Masatake
FUJITA, Koji
KAWASAKI, Yasushi
TANIGUCHI, Kazumi
MORITA, Takahiro    
Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki

PETERSON, Mark

   
Division of Multi-Disciplinary Studies of Civilizations Social Correlation ASANO, Kota
EDA, Kenji
OOKAWA, Isamu
OBATA, Fumiko
SANO, Wataru
DAIKOKU, Koji
TSUCHIYA, Yuka
NASU, Kousuke
HOSOMI, Kazuyuki

MIHIRA, Tsukasa
SAITO, Yoshiomi
SHIBAYAMA, Keita
UKAI, Daisuke
Social Cultural History MOTOKI, Yasuo
SUDA, Chisato
MICHISAKA, Akihiro
GODA, Masafumi
TSUJI, Masahiro
MIZUNO, Mari
TAKAYA, Osamu
KATSURAYAMA, Koji
IKEDA, Hiroko
SANO, Hiroshi
HASEGAWA, Chihiro
MATSUE, Takashi
YOSHIE, Takashi
   
Division of Cultural Environment Studies Comparative Studies of Civilizations AKAMATSU, Norihiko
OKA, Mari
OGURA, Kizo
OTA, Izuru
KATSUMATA, Naoya    
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
KAZAMA, Kazuhiro
NAKAJIMA, Setsuko
MASUI, Masaya
IWATANI, Ayako
YAMAMURA, Aki
  KAJIMARU, Gaku
FUJIWARA, Manabu
Division of Natural Sciences Physics SAKAGAMI, Masa-aki
TAKAGI, Noriaki
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
KINOSHITA, Toshiya
FUJIWARA, Naoki
WATANABE, Masayuki
OYAMADA, Akira
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Chemistry and Material Science UCHIMOTO, Yoshiharu
SUGIYAMA, Masahito
TANABE, Setsuhisa
KAJII, Yoshizumi
TSUE, Hirohito
YOSHIDA, Hisao
FUJITA, Ken-ichi
KOMATSU, Naoki
HIROTO, Satoru   SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
UEDA, Junpei
SAKAMOTO, Yousuke
YAMAMOTO, Akira
Biology KATO, Makoto
MIYASHITA, Hideaki
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
CHISAKA, Osamu
YOSHIMURA, Shigehiro
TSUCHIYA, Tohru
NISHIKAWA, Kanto
  KAMIKAWA, Ryouma
SAKAGUCHI, Shouta
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
Earth Science ISHIKAWA, Naoto
KAMATA, Hiroki
KOGISO, Tetsu
SAKAI, Satoshi
  KATOU, Mamoru
日本語