2017-02-02 Last modified

Division Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Division of Human Sciences Psycho-Social Development KOYAMA, Shizuko OOKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
MATSUMOTO, Takuya
   
Social Behavior BECKER, Carl B.
SUGIMAN, Toshio
YOSHIDA, Jun
NAGATA, Motohiko
SHIBATA, Haruka
   
Social Studies of Arts and Culture TANABE, Reiko
TAGA, Shigeru
MATSUDA, Hideo
 KINOSHITA, Chika    
Human Ontology TOMIDA, Yasuhiko
SATO, Yoshiyuki
ABE, Hiroshi
TODA, Takefumi    
Theory of Creative Arts OKADA, Atsushi KUWAYAMA, Tomonari
TAKEDA, Hironari
   
Literary Arts and Representation MIZUNO, Naoyuki
HIRONO, Yumiko
OKUDA, Toshihiro
KOJIMA, Motohiro    
Division of Cognitive and Information Sciences Cognitive and Behavioral Sciences SAIKI, Jun
ISHIHARA, Akihiko
HAYASHI, Tatuya
KOUZAKI, Motoki
KAMITANI, Yukiyasu
TSUKIURA, Takashi
KUSHIRO, Keisuke
FUNABIKI, Yasuko
HOSOKAWA, Hiroshi EGAWA, Tatsuro
YAMAMOTO, Hiroki
Mathematical Informatics TSUIKI, Hideki
UEKI, Naomasa
SHIMIZU, Senjou
ADACHI, Tadayoshi
HIOKI, Hirohisa
KISAKA, Masashi
SAKURAGAWA, Takashi
   
Linguistic Science TOGO, Yuji
SAITO, Haruyuki
HATTORI, Fumiaki
DANTSUJI, Masatake
FUJITA, Koji
KAWASAKI, Yasushi
TANIGUCHI, Kazumi
   
Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki

PETERSON, Mark

   
Division of Multi-Disciplinary Studies of Civilizations Social Correlation EDA, Kenji
OOKAWA, Isamu
MAEKAWA, Reiko
ASANO, Kota
OBATA, Fumiko
DAIKOKU, Koji
SANO, Wataru
HOSOMI, Kazuyuki
MIHIRA, Tsukasa
NASU, Kousuke
SAITO, Yoshiomi
SHIBAYAMA, Keita
UKAI, Daisuke
Social Cultural History NISHIYAMA, Ryohei
MOTOKI, Yasuo
ATSUJI, Tetsuji
SUDA, Chisato
MICHISAKA, Akihiro
GODA, Masafumi
TSUJI, Masahiro
MIZUNO, Mari
TAKAYA, Osamu
KATSURAYAMA, Koji
SANO, Hiroshi
HASEGAWA, Chihiro
IKEDA, Hiroko
   
Division of Cultural Environment Studies Comparative Studies of Civilizations INAGAKI, Naoki
AKAMATSU, Norihiko
OKA, Mari
OGURA, Kizo
SHIOTSUKA, Shuuichirou
OTA, Izuru
KATSUMATA, Naoya    
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
KAZAMA, Kazuhiro
NAKAJIMA, Setsuko
MASUI, Masaya
IWATANI, Ayako
YAMAMURA, Aki
  KAJIMARU, Gaku
FUJIWARA, Manabu
Division of Natural Sciences Physics SAKAGAMI, Masa-aki
MIYAMOTO, Yoshihisa

FUJIWARA, Naoki
KINOSHITA, Toshiya
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
  WATANABE, Masayuki
OYAMADA, Akira
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Chemistry and Material Science UCHIMOTO, Yoshiharu
TAMURA, Rui
SUGIYAMA, Masahito
TANABE, Setsuhisa
KAJII, Yoshizumi
TSUE, Hirohito
YOSHIDA, Hisao

FUJITA, Ken-ichi
KOMATSU, Naoki
    TAKAHASHI, Hiroki
UEDA, Junpei
SAKAMOTO, Yousuke
YAMAMOTO, Akira
Biology KATO, Makoto

MIYASHITA, Hideaki
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
CHISAKA, Osamu

YOSHIMURA, Shigehiro
TSUCHIYA, Tohru
NISHIKAWA, Kanto
  HATANO, Kyoko
TOOJU, Hirokazu
KAMIKAWA, Ryouma
SAKAGUCHI, Shouta
Earth Science KAMATA, Hiroki
ISHIKAWA, Naoto
SAKAI, Satoshi
KOGISO, Tetsu
  KATOU, Mamoru
日本語