2022-10-04

Division Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Division of Human Sciences Psycho-Social Development OOKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
ISHIOKA, Manabu
MATSUMOTO, Takuya
TAJAN, Nicolas Pierre(Program-Specific Associate Professor)
   
Social Behavior NAGATA, Motohiko
YOSHIDA, Jun
SHIBATA, Haruka    
Social Studies of Arts and Culture KINOSHITA, Chika
SUGA, Rie
 
UEDA, Yasushi
NIITA, Chie
   
Human Ontology ABE, Hiroshi
SATO, Yoshiyuki
TODA, Takefumi
AOYAMA, Takuo

   
Theory of Creative Arts KUWAYAMA, Tomonari TAKEDA, Hironari    
Literary Arts and Representation KOJIMA, Motohiro
HIRONO, Yumiko
SUTO, Shuhei    
Division of Cognitive and Information Sciences Cognitive and Behavioral Sciences KAMITANI, Yukiyasu
KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
HAYASHI, Tatuya
FUNABIKI, Yasuko
HAGIO, Shota HOSOKAWA, Hiroshi EGAWA, Tatsuro
YAMAMOTO, Hiroki
Mathematical Informatics ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
KOYAMADA, Koji
SHIMIZU, Senjou
SUMI, Hiroki
TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
KISAKA, Masashi
SAKURAGAWA, Takashi
DE Brecht, Matthew Joseph
 
THIES, Holger(Program-Specific Lecturer)
 
Linguistic Science FUJITA, Koji
KAWASAKI, Yasushi
TANIGUCHI, Kazumi
NISHIWAKI, Maiko
HORIGUCHI, Daiki
MORITA, Takahiro
   
Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki

PETERSON, Mark

   
Division of Multi-Disciplinary Studies of Civilizations Social Correlation ASANO, Kota
OBATA, Fumiko
SANO, Wataru
DAIKOKU, Koji
HIROI, Yoshinori
HOSOMI, Kazuyuki
MORIGUCHI, Yuka
ONODERA, Shiro
KOBAYASHI, Tetsuya
SAITO, Yoshiomi
SHIBAYAMA, Keita
MIHIRA, Tsukasa
UKAI, Daisuke
Social Cultural History IKEDA, Hiroko
KATSURAYAMA, Koji
KUMAGAI, Takayuki
GODA, Masafumi
SATO, Hitomi
SANO, Hiroshi
SUDA, Chisato
TSUJI, Masahiro
HASEGAWA, Chihiro
MATSUE, Takashi
MICHISAKA, Akihiro
YOSHIE, Takashi
GODA, Michiyo
FUKUTANI, Akira
 BHATTE, Pallavi  
Division of Cultural Environment Studies Comparative Studies of Civilizations OKA, Mari
OGURA, Kizo
OTA, Izuru
KATSUMATA, Naoya
TSUMORI, Aki
TOKUNAGA, Yu
NAKASUJI, Tomo
   
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment IWATANI, Ayako
OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
KAZAMA, Kazuhiro
NAKAJIMA, Setsuko
YAMAMURA, Aki
MAEDA, Masahiro
DE ANTONI, Andrea(Program-Specific Associate Professor)

  KAJIMARU, Gaku
FUJIWARA, Manabu
Division of Natural Sciences Physics KINOSHITA, Toshiya
SAKAGAMI, Masa-aki
TAKAGI, Noriaki
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
FUJIWARA, Naoki WATANABE, Masayuki
OYAMADA, Akira
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Chemistry and Material Science UCHIMOTO, Yoshiharu
TANABE, Setsuhisa
KAJII, Yoshizumi
TSUE, Hirohito
YOSHIDA, Hisao
FUJITA, Ken-ichi
KOMATSU, Naoki
HIROTO, Satoru ASANUMA, Hisashi  SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
SAKAMOTO, Yousuke
YAMAMOTO, Akira
Biology KATO, Makoto
MIYASHITA, Hideaki
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
IMAYOSHI, Itaru
YOSHIMURA, Shigehiro
TSUCHIYA, Tohru
NISHIKAWA, Kanto
  SAKAGUCHI, Shouta
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
Earth Science KOGISO, Tetsu
SAKAI, Satoshi
ISHIMURA, Toyoho KATOU, Mamoru
FUJII, Yuri
KYOTO UNIVERSITY 125th 国際ガラス年 2022 新型コロナウイルスへの対応について
日本語