2021-04-16

Division Field Professor Associate Professor Lecturer Assistant Professor
Division of Human Sciences Psycho-Social Development OOKURA, Tokushi
KURAISHI, Ichiro
ISHIOKA, Manabu
MATSUMOTO, Takuya
TAJAN, Nicolas Pierre(Program-Specific Associate Professor)
   
Social Behavior NAGATA, Motohiko
YOSHIDA, Jun
SHIBATA, Haruka    
Social Studies of Arts and Culture KINOSHITA, Chika
SUGA, Rie
TAGA, Shigeru
 NIITA, Chie    
Human Ontology ABE, Hiroshi
SATO, Yoshiyuki
TODA, Takefumi
AOYAMA, Takuo

   
Theory of Creative Arts KUWAYAMA, Tomonari TAKEDA, Hironari    
Literary Arts and Representation HIRONO, Yumiko
OKUDA, Toshihiro
KOJIMA, Motohiro    
Division of Cognitive and Information Sciences Cognitive and Behavioral Sciences KAMITANI, Yukiyasu
KUSHIRO, Keisuke
KOUZAKI, Motoki
SAIKI, Jun
TSUKIURA, Takashi
HAYASHI, Tatuya
FUNABIKI, Yasuko
HAGIO, Shota
HOSOKAWA, Hiroshi
EGAWA, Tatsuro
YAMAMOTO, Hiroki
Mathematical Informatics ADACHI, Tadayoshi
UEKI, Naomasa
KOYAMADA, Koji
SHIMIZU, Senjou
SUMI, Hiroki
TSUIKI, Hideki
HIOKI, Hirohisa
KISAKA, Masashi
SAKURAGAWA, Takashi
DE Brecht, Matthew Joseph
 
THIES, Holger(Program-Specific Lecturer)
 
Linguistic Science FUJITA, Koji
KAWASAKI, Yasushi
TANIGUCHI, Kazumi
NISHIWAKI, Maiko
HORIGUCHI, Daiki
MORITA, Takahiro
   
Foreign Language Acquisition and Education NISHIYAMA, Noriyuki NAKAMORI, Takayuki

PETERSON, Mark

   
Division of Multi-Disciplinary Studies of Civilizations Social Correlation ASANO, Kota
OBATA, Fumiko
SANO, Wataru
DAIKOKU, Koji
TSUCHIYA, Yuka
HIROI, Yoshinori
HOSOMI, Kazuyuki
ONODERA, Shiro
KOBAYASHI, Tetsuya
SAITO, Yoshiomi
SHIBAYAMA, Keita
MIHIRA, Tsukasa
UKAI, Daisuke
Social Cultural History IKEDA, Hiroko
KATSURAYAMA, Koji
KUMAGAI, Takayuki
GODA, Masafumi
SANO, Hiroshi
SUDA, Chisato
TSUJI, Masahiro
MATSUE, Takashi
MICHISAKA, Akihiro
GODA, Michiyo
HASEGAWA, Chihiro
YOSHIE, Takashi
 BHATTE, Pallavi  
Division of Cultural Environment Studies Comparative Studies of Civilizations AKAMATSU, Norihiko
OKA, Mari
OGURA, Kizo
OTA, Izuru
KATSUMATA, Naoya
TOKUNAGA, Yu
NAKASUJI, Tomo
   
Cultural, Regional and Historic Studies on Environment OGATA, Noboru
KOJIMA, Yasuo
KAZAMA, Kazuhiro
NAKAJIMA, Setsuko
YAMAMURA, Aki
IWATANI, Ayako
MAEDA, Masahiro
DE ANTONI, Andrea(Program-Specific Associate Professor)

  KAJIMARU, Gaku
FUJIWARA, Manabu
Division of Natural Sciences Physics KINOSHITA, Toshiya
SAKAGAMI, Masa-aki
TAKAGI, Noriaki
MORINARI, Takao
YOSHIDA, Teppei
FUJIWARA, Naoki WATANABE, Masayuki
OYAMADA, Akira
SANO, Mitsusada
KONISHI, Takashi
OOTSUKI, Daiki
Chemistry and Material Science UCHIMOTO, Yoshiharu
SUGIYAMA, Masahito
TANABE, Setsuhisa
KAJII, Yoshizumi
TSUE, Hirohito
YOSHIDA, Hisao
FUJITA, Ken-ichi
KOMATSU, Naoki
HIROTO, Satoru   SHIMBAYASHI, Takuya
TAKAHASHI, Hiroki
UEDA, Junpei
SAKAMOTO, Yousuke
YAMAMOTO, Akira
Biology KATO, Makoto
MIYASHITA, Hideaki
SETOGUCHI, Hiroaki
ICHIOKA, Takao
CHISAKA, Osamu
YOSHIMURA, Shigehiro
TSUCHIYA, Tohru
NISHIKAWA, Kanto
  SAKAGUCHI, Shouta
SATO, Hirotoshi
HATANO, Kyoko
Earth Science KOGISO, Tetsu
SAKAI, Satoshi
ISHIMURA, Toyoho   KATOU, Mamoru
FUJII, Yuri
日本語